Maatregelen KPN CoronavirusMaatregelen KPN Coronavirus

Update: KPN neemt aanvullende maatregelen ten gevolge van coronavirus
Door het COVID-19 coronavirus zijn Nederland en de wereld in een uitzonderlijke situatie
beland. KPN neemt vanuit zijn verantwoordelijkheid als telecomoperator en
werkgever maatregelen om werknemers en klanten te beschermen en de continuïteit van de
dienstverlening te borgen zodat klanten vanuit huis kunnen werken en mensen in Nederland
met elkaar verbonden blijven.

Nederland verbonden houden

Nu er vanuit heel Nederland massaal gebruik wordt gemaakt van het KPN-netwerk zien we een
sterke stijging van het gebruik van ons netwerk en een verschuiving van verkeer binnen het
netwerk (meer vanuit huis, minder vanuit kantoor). We zien een forse toename in het mobiele
belverkeer en een stijging in het internetverkeer. Ons netwerk is uitgerust voor piekbelasting,
dat doorgaans in het weekend plaatsvindt, en het netwerk kan het toegenomen zakelijke en
consumentenverkeer momenteel goed aan.

Het consumentengebruik van ons netwerk is een veelvoud van het zakelijke gebruik. TVkijken en videostreaming nemen verhoudingsgewijs de meeste capaciteit in beslag en de
grootste belasting van het netwerk vindt normaliter plaats in het weekend wanneer klanten
relatief meer tv-kijken in vergelijking met een doordeweekse dag.

In deze uitzonderlijke tijd nemen we uitzonderlijke maatregelen. Daarom beperken we op dit
moment onderhoudswerkzaamheden aan het netwerk tot de hoogst noodzakelijke. Daarnaast
hebben we verschillende opties om piekbelasting op te vangen en de capaciteit verder te
vergroten waar we indien nodig gebruik van maken. Sowieso monitoren we de situatie
nauwgezet en bewaken net als altijd 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar
onze infrastructuur en die van onze klanten. Onze primaire taak is Nederland verbonden
houden.

Bescherming van klanten en medewerkers

KPN minimaliseert het fysiek contact tussen personeel onderling en tussen medewerkers en
klanten. Personeel werkt sinds vorige week zoveel mogelijk vanuit huis. Dat geldt ook voor
medewerkers die onze netwerken beheren en monitoren. Waar dat niet kan, splitsen we teams
op en laten we ze vanuit verschillende KPN-locaties werken.

Service aan klanten
 1. We hebben alles ingeregeld om klanten op afstand te kunnen bedienen, online via kpn.com
  en telefonisch. Bij deze klantingangen is capaciteit bijgeschakeld.
 2. Fysieke contacten met klanten worden voorlopig zoveel mogelijk beperkt. Dit geldt zowel
  voor klanten in de consumentenmarkt als in de zakelijke markt. Daarom sluiten we vanaf 17
  maart tot tenminste 6 april tijdelijk alle KPN-winkels. We hebben het voornemen om op 20
  maart 16 winkels verspreid over Nederland weer te openen waar klanten terecht kunnen
  voor vragen en producten en diensten, op een manier die veilig is voor klanten en
  medewerkers.
 3. De werkzaamheden van klant-monteurs in heel Nederland worden vanaf woensdag 18 maart
  beperkt tot urgente storingsmeldingen en het zekerstellen en leveren van de
  breedbanddienstverlening. De monteurs zullen volgens aangescherpte veiligheidsmaatregelen werken.

Op kpn.com/corona volgt meer informatie.

  KPN helpt

  KPN draagt graag bij aan het in deze uitzonderlijke tijd aangenamer maken voor consumenten en
  zakelijk Nederland en neemt daarom de volgende initiatieven:
  • KPN stelt vanaf 18 maart tot 15 april gratis vergadernummers beschikbaar voor alle
  thuiswerkers in Nederland. Ook mensen die geen klant zijn bij KPN en door het coronavirus
  nu thuiswerken kunnen gratis van dit initiatief gebruik maken.
  • KPN zal vanaf 18 maart tot 15 april mobiel bellen buiten de bundel naar Nederlandse
  nummers bij grootzakelijke klanten en KPN ÉÉN klanten niet in rekening brengen (met
  uitzondering van 0800/0900-nummers).
  Kijk voor meer informatie op kpn.com/kpnhelpt

  Daarnaast helpen we onze zakelijke klanten met de toegenomen vraag naar bandbreedte,
  bijvoorbeeld door de thuiswerkcapaciteit of de VPN-verbindingen op te schalen om het
  thuiswerken te kunnen faciliteren. Bedrijven en organisaties kunnen hiervoor contact opnemen
  met hun reguliere contactpersonen bij KPN. Voor zakelijke klanten is dat de vaste
  accountmanager of Business Partner.

  Tot slot, KPN doet er alles aan om Nederland verbonden te houden en samen met onze
  klanten bij te dragen aan de gezondheid, verbondenheid en economie van onze
  samenleving. We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en zullen indien nodig
  vervolgmaatregelen nemen.

   

  KPN. Het netwerk van Nederland