Wegiz wet aangenomen, mijlpaal voor de zorg

wegiz wet - datauitwisseling

Wat betekent dit voor de gegevensuitwisseling in de zorg?

Met de unanieme goedkeuring van de Eerste Kamer is op 26 april 2023 de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aangenomen. Deze wet verplicht zorgaanbieders om elektronisch gegevens met elkaar uit te wisselen, in plaats van op papier, per fax of op dvd. Dit betekent dat de ICT-systemen van zorgverleners onderling met elkaar moeten communiceren, zodat gegevens op een veilige en eenvoudige manier kunnen worden gedeeld.

Wat is het doel van de Wegiz wet?

Het doel van de Wegiz is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door de gegevensuitwisseling te digitaliseren, wordt het eenvoudiger om gegevens te delen en in te zien. Dit is niet alleen van belang voor de zorgverleners zelf, maar ook voor de patiënten. Door het delen van gegevens kunnen ziektebeelden beter in kaart worden gebracht en kan er sneller en gerichter behandeld worden.

Het is voor zorgverleners belangrijk om hun gegevensuitwisseling op orde te krijgen, zeker nu de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, aangezien de systemen van verschillende zorgverleners niet zomaar met elkaar kunnen communiceren. Hiervoor is veel techniek, menskracht en kapitaal nodig.

Volg het gratis webinar ‘Integrale samenwerkingen? Zo organiseer je de data-uitwisseling!’

Om zorgverleners en -organisaties te ondersteunen bij het organiseren van de data-uitwisseling, organiseert KPN Health in samenwerking met Skipr een gratis webinar op 23 mei om 16.30 uur.

Tijdens dit live webinar krijgen deelnemers informatie over verschillende manieren om data te gebruiken, hergebruiken en uit te wisselen. Daarnaast wordt er uitgelegd aan welke technische en juridische randvoorwaarden zorgverleners zich moeten houden en hoe de kosten onder controle gehouden kunnen worden. Ook wordt er ingegaan op de impact die integrale samenwerkingen hebben op de eigen ICT-organisatie van de zorgverleners en wat er nodig is om de systemen gebruiksvriendelijk te maken voor de eindgebruikers.

Het is van groot belang voor zorgverleners om zich goed voor te bereiden op de Wegiz wet en te zorgen dat hun gegevensuitwisseling op orde is. Het gratis webinar van KPN Health en Skipr kan hierbij een belangrijke steun in de rug zijn en zorgverleners voorzien van waardevolle informatie en handvatten.